The Word Foundation

A

WORD

Vol 16 MARZO, 1913. Non 6

Copyright, 1913, por HW PERCIVAL.

INTOXICACIÓN MENTAL

A partir do momento en que a mente toma conciencia do mundo no seu corpo físico, ata que está libre da necesidade dun corpo físico, está suxeita a algunha forma de intoxicación mental. Para superar a intoxicación mental hai que converterse en mestre das accións da mente. Ao superar a intoxicación mental, gaña coñecemento. Cando se superan todas as intoxicacións, un está descoñecido e usa o coñecemento libremente.

A causa de cada tipo de embriaguez está na mente. As cousas inertes e non desenvolvidas de cada unha das facultades que compoñen a unidade indivisible da mente causan ou permiten a intoxicación da mente desde fóra e desde dentro. As causas da intoxicación están operativas nos mundos nos que están activas as facultades da mente. A intoxicación da mente é provocada polo aumento ou a supresión da súa función normal no mundo no que está activa.

Hai catro cousas inherentes á mente e que a mente busca e coas que se embriaga. Trátase de amor, riqueza, fama, poder. O amor é a facultade de foco, no mundo físico; a riqueza é a imaxe e as facultades escuras, no mundo psíquico; a fama é das facultades de tempo e motivo no mundo mental; o poder é da luz e eu son as facultades do mundo espiritual.

A facultade de enfoque, a facultade da mente encarnada, busca cada un dos catro á súa vez, baixo as súas múltiples formas no mundo físico, e logo volve de cada un para buscalos nos outros mundos.

De cada un destes catro xorde o seu propio glamour, polo cal a mente está embriagada, vida tras vida. Ningunha das moitas formas de embriaguez mental pode satisfacer a mente. A mente só se pode satisfacer mediante a realización desas cousas que están por riba ou dentro do amor, riqueza, fama, poder.

A realización de amor, riqueza, fama, poder non se pode ter ata que despois de percibir claramente o que son. A percepción clara do amor, a riqueza, a fama, o poder vén buscando as cousas que están por encima ou dentro deles e das que veñen. A busca das cousas que están por encima ou dentro do amor, a riqueza, a fama, o poder, desacouga e desenvolve e fai pura as cousas inertes e non desenvolvidas das facultades da mente e, polo tanto, elimina as causas dos catro tipos de embriaguez.

As cousas que están por encima ou dentro do amor, riqueza, fama, poder, son relación, dignidade, inmortalidade, coñecemento. Estes se realizan só despois de que un disipou os glamour do amor, a riqueza, a fama, o poder.

(Para concluír)